Ben Dili

Etkili İletişim Sağlamak İçin;“Ben dili”

İletişim nedir?

Kişiler arasında, sözlü veya sözsüz mesajların aktarımıdır. İçeriğinde duygu ve düşüncelerin paylaşımı vardır. Sadece konuşarakkarşıdaki kişiyle iletişime girilmiş olunmaz. Beden dili ile yapılan ifadeler de iletişim içeriğini oluşturur.

Her insan çevresi tarafından en iyi şekilde anlaşılmayı bekler. Kişinin çevresi tarafından anlaşılabilmesi, yine kendisi sayesinde olacaktır. Bireyin kendisini ifade edebilmek adına kurduğu iletişimin şekli; yani kullandığı “iletişim dili” oldukça önemlidir. Bu açıdan kişilerarasında sevgi ve saygıya dayalı iletişim tarzı olarak “ben dili” ile iletişim ön plana çıkmaktadır. Bu tipte bir iletişim şeklini benimseyerek gerçekleştiren bireylerin verimli ve sağlıklı iletişim içerisinde olduklarını çevrenizde gözlemleyebilirsiniz.

 “Ben dili ve Sen dili” ne demektir?

Bireylerin diğer kişilerle olan iletişimlerinde karşılaştıkları davranış ve durum karşısında verdikleri tepkiyi içerir. Ben dili; bireyin kendisine yönelik mesajlar karşısında hissettiği duygu ve düşünce biçimlerini kendisini merkez alarak ifade etmesidir. Kişinin “Bendili” kullanarak yaptığı anlatımda karşı tarafı incitmeden, kendisine ait duygu ve düşünceleri ifade etmesi mümkündür.

Ben dili kullanımında, birey duygu ve düşüncelerini iyi bir şekilde ifade eder. Karşı tarafa yönelik eleştirel yaklaşımlarda bile kişiyi kırmadan iletişim sağlanır.Ben dili kullanılırken, mümkün olduğunca sakin bir ruh hali içerisinde duyguların ifade edilmesi önemlidir. Öfke, heyecanv.b. olumsuz duygular içerisinde, kurulan iletişimlerde ben dili farkındalığı içerisinde olunamaz.Duygular kontrol edebildiği sürece, ben dili farkındalığı ile iletişimsağlanır.

“Ben Dili” içeriğinin özellikleri:

 1. Ben dili ile olan iletişim içeriği, “Karşı tarafısavunmaya itmez.”
 2. Söylenenler kişiyi eleştirmeye değil, davranışı eleştirmeye yöneliktir. “Suçluluk hissettirmez.”İletişim içeriği karşı tarafın benliğine yönelik saldırı içermez.
 3. Karşı tarafa, hissedilenler net olarak aktarılır. “Duygunun sebebi anlaşıldığı için iletişim sağlıklı olur.”
 4. Ben dili kullanımı; karşı tarafın, kendisini sizin yerinize koyarak düşünmesini sağlar.“Ben iletisi alan kişi empati kurar.”

5.Samimi ve dostça ilişkiler kurulmasına destekler. “Yakınlaşmayı sağlar.”

 1. İki taraf arasındaki, ihtilafların çözümüne katkı sağlar.“Anlaşmazlıkları azaltır.”
 2. Ben dili kullanarak olan iletişimlerde birey duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade eder. “Konuşan kişiyi rahatlatır.”

Sen dili ile iletişim; karşılıklı iki taraf için kazananın olmadığı bir iletişimtarzını içerir. İletişimde, suçlama içeren olumsuz içerik vardır.Suçlama ile birlikte karşı tarafın kendisini savunmaya geçmesi de kaçınılmaz olacaktır. Savunma durumunda ise mesajlar anlaşılamayacak ve tartışma doğacaktır.
“SenDili” içeriğinin özellikleri:

1. Sen dili, içeriğinde, karşı tarafa yönelik suçlayıcı ifadeler olur.“Suçlayıcıdır.”

 1. Hedefe alınarak söylenenler, karşı tarafın kişiliğine yönelik saldırı içerir.“Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir.”
 2. Olumsuz içeriğe sahip ifadeler karşı tarafın anlamasını engelleyecektir. “Kişiye anlaşılmadığını hissettirir.”
 3. Diğer kişinin, sizinle olan iletişim arzusunu zedeler. “Yeniden konuşma isteğini engeller.”
 4. Tepkiye neden olan asıl duruma yönelik odaklanmaktan uzaklaştırır. “Neye kızıldığının anlaşılmamasına neden olur.”
 5. Sen dili, kullanan kişinin çevresindekileri üzmesine neden olur.“Kişiyi incitir, kırar.”
 6. Sen dili, iletişiminde kaçınılmaz sonuç karşı tarafı savunmaya geçirmesidir. “Direnç yaratır, savunucu iletişime sebep olur. İletişiminin özelliği değişir. İçerik düzeyinden, ilişki düzeyine geçilmesine neden olur. İki taraf arasında bir ilişki savaşı ortaya çıkar.Galibiyet ve üstünlük hedeflenen bir durum söz konusu olur.”

  SEN ve BEN diline örnek vermek gerekirse;
  …………..
  —‘Sen’ dili:
  Sen yanlışsın! Sürekli hatalı davranıyorsun!
  —‘Ben’ dili:
  Senin bu yaklaşımın beni kırıyor, üzülüyorum!

…………….
—“Sen” dili:
Çok aceleci ve duyarsızsın! Ben ne zaman konuşmaya başlasam sözümü kesiyorsun!
—“Ben”dili:
Seninle konuşurken, bir şey anlatmaya başlayıp fakat bir türlü lafın sonunu getiremediğim de kendimi çok kötü hissediyorum.

Ben Dili kullanarak kurulan iletişimde:

 • Ben merkezinde kalarak, kurulan bir iletişim.
 • İki tarafta anlaşıldığını hissederek, rahatlar.
 • Duygu ve düşünceler samimi ve dostça ifade edilir.
 • İletişimin kalitesi artar, zevk alınan bir iletişim sürer.
 • Sorunlar çözümüne kavuşturulur.
 • Karşılıklı olumlu etkileşim içeriği, değer verildiği hissedilir ve hissettirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir