Uçak Korkusu

Uçak Korkusu

Uçak Korkusu İlk defa bir uçak yolculuğu söz konusu olduğunda, nasıl bir duygu yaşanacağı kestirilemediği için; kişide bir miktar kontrol edilebilir düzeyde korku yaşanabilir. Fakat uçağa binme ile ilgili oluşan korku kişinin yaşam kalitesini ciddi oranda etkiliyorsa; bu durumda uçuşfobisinden bahsedilebilir.Kişide, uçağa biniş gününden günlerce önce gergin ve endişeli bir ruh hali oluşmuşsa, uçağa binişinde…

Ben Dili

Ben Dili

Etkili İletişim Sağlamak İçin;“Ben dili” İletişim nedir? Kişiler arasında, sözlü veya sözsüz mesajların aktarımıdır. İçeriğinde duygu ve düşüncelerin paylaşımı vardır. Sadece konuşarakkarşıdaki kişiyle iletişime girilmiş olunmaz. Beden dili ile yapılan ifadeler de iletişim içeriğini oluşturur. Her insan çevresi tarafından en iyi şekilde anlaşılmayı bekler. Kişinin çevresi tarafından anlaşılabilmesi, yine kendisi sayesinde olacaktır. Bireyin kendisini ifade…

Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik Sendromu

  Tükenmişlik Sendromu Nedir? Şehir hayatının yoğun çalışma temposu ile birlikte; bireylerin çalışma ortamlarında kendilerini ümitsiz bir ruh hali içerisinde, yorgun, bitkin, isteksiz, sürekli öfkeli ve işlerine yönelik aidiyet duygusu yoksunluğu içerisinde hissetmeleri tükenmişlik sendromunun işaretleri olarak ifade edebiliriz. Tükenmişlik Sendromu(burnout)üzerine çalışmaları olan Dr. Christina Maslach, tükenmişliği; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme şeklinde…

Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik “İyinin düşmanı, en iyidir”. Voltaire İyinin her zaman,daha iyisi ile alt edilebileceğini ifade eden; bu söz ile mükemmeliyetçidüşünceye de atıfta bulunuluyor.Mükemmeliyetçilik temelli düşünce yapısına sahip bireylerin; kendileri ile ilgili sürekli başarılı ve başarısız olmak adına bitmek, tükenmek bilmez bir iç savaşları vardır.Bu savaşta başarılı olmak adına mükemmeliyetçi kişi; tıpkı satranç tahtasının başında bir sonraki…

Öfke ve Öfke Kontrolü

Öfke ve Öfke Kontrolü

Öfke ve Öfke Kontrolü “Herkes öfkelenebilir. Bu kolaydır. Ne var ki; doğru insana, doğru derecede, doğru zamanda, doğru maksatla ve doğru biçimde öfkelenmek… İşte bu zordur” (ARİSTO, İ.Ö. 384-322). Yukarıdaki söz; insanoğlunun temel bir özelliği olanöfkenin çağlar boyu konuşulan bir durum olduğunu bir kez daha açıklamaktır.Öfke, kişinin engellenmesi yönünde dışarıdan gelen bir eyleme karşı oluşur….

Korkular

Korkular

Korkular “Korku, bazen ayaklarımıza kanat takar, bazen de ayaklarımızı yere çiviler.” Montaigne Yukarıdaki sözlerin sahibi, Fransız ünlü düşünür Montaigne katılmamak mümkün değil. Korkularımız bizi bazen güdüleyerek harekete geçirir. Bazen de kendimizi çaresiz hissetmemize, kendimizi sınırlayarak, hareketlerimizi kısıtlamamıza neden olurlar. Korkunun tanımı ile ilgili olarak; TDK, Türk Dil Kurumu,isim ve ruh bilimi başlığında iki şekilde tanımlamıştır.Tanım…

Mutlu Olabilmenin Yolu, Benlik Saygısından Geçer

Mutlu Olabilmenin Yolu, Benlik Saygısından Geçer

“Mutlu Olabilmenin Yolu, Benlik Saygısından Geçer” Yunus Emre bir şiirinde “Bir ben vardır bende benden içeri” demiştir. Bu ifade ile bizi biz yapan görünmez ama var olanı ifade eder.Kişinin birey olarak varoluşunu, doğasını, özelliklerinin tümü benlik olarak ifade edilir. Benlik kavramının oluşmaya başlaması çok erken dönemlere dayanır. Benlik kavaramı; bireyin çevresinden aldığı olumlu geri bildirimler…

İmajinasyon ( imgeleme )

İmajinasyon ( imgeleme )

imajinasyon (imgeleme) Bireyin bilişsel faaliyetlerinin bir parçası olan imajinasyon; imge, sembol, nesne ve kavramların zihinde görsel olarak canlandırılması sonucu oluşur. İmajinasyon diğer adıyla imgeleme olarak da ifade edilmektedir. Bireyler günlük yaşantıları içerisinde herhangi bir faaliyet sırasında, zihinlerinde yüzlerce kez imajinasyon yaparlar. Bu durum, bireyin kontrolünün dışında zihinde sürekli devam edegelen bilişsel faaliyetlerin bir parçasıdır. İmajinasyonların…

Motivasyon

Motivasyon

Motivasyon Motivasyon nedir? Sorusuna verilecek en güzel cevap “harekete geçme arzusu” diyebiliriz. Motivasyon;davranışları güdüleyen bir güçtür. Bireyi hedefine yönelten harekete geçmesi adına enerji ve yön veren bir süreçtir. Bir ihtiyacın karşılanması adına bir hedefe yönelim olduğunda; ihtiyacın karşılanmasına bağlı olarak davranışı sürdürme ya da sürdürmeme kararı alınır. Tüm bunlar;Motivasyon içeriğini oluşturmaktadır. Motivasyon, içeriğini oluşturan üç…

Yaşamda Risk Almak

Yaşamda Risk Almak

Yaşamda Risk Almak Risk nedir? Bu soruyu; “Türk Dil Kurumu: zarara uğrama tehlikesi, riziko olarak açıklamış”. Gelecek adına karar verebilme durumunda, kalındığındakarşılaşılan bir kavramdır. Gelecek demek, belirsizlik demektir. Belirsizlikte bazı kişilerde kaygı yaratabilir. Bazı kişilerde ise heyecan ve macera fırsatı şeklinde algılanabilir. Burada iki yaklaşımın ortası bir nokta bularak ilerlemek, en mantıklı yaklaşım olacaktır. Tabii…