Öz Denetim ve Bağımlılık

Öz Denetim ve Bağımlılık

Öz Denetim ve Bağımlılık Bireyin sahip olduğu öz denetim özelliği oto kontrol mekanizması olarak benliğinin bir parçasıdır. Bireyin kendisini kontrol etme, düşünceler ve duyguları üzerinde denetim otoritesine sahip olmasıdır. Kişi kendisi ve yaşadığı dünya arasında ki uyumu bu sayede sağlayabilir. Bulunulan ortam ve koşullara göre bireyin duygu, düşünce ve davranışlarınımevcut koşullara göre uyumlu hale bu…

Rasyonel (Akılcı) Düşünce ve Birey

Rasyonel (Akılcı) Düşünce ve Birey

Rasyonel (Akılcı) Düşünce ve Birey Rasyonel (akılcı) düşünce nedir? Diye bir soru sorsak… Cevap olarak; Bilimsel temeli olan mantıklı açıklamalar şeklinde ifade ederiz. Yani içerisinde aklımızı kullanmak, düşünme eylemi vardır. Bu çerçeve içerisinde sorgulama, empati kurma, mantıklı olanı bulma ve kabul etme arayışı vardır. Bu eylemle; Dogmatik olan, sorgulanamaz yasaklar ve kuralların dışına çıkılmış olunur….

Stres Kontrolü

Stres Kontrolü

STRES KONTROLÜ Stres, bedenimizin dışardan gelen bir etkiye verdiği savunma içeren doğal tepkisidir. Stres oluşumu, beyninAmigdala bölgesinin verdiği savaş veya kaç tepkisi ile ortaya çıkmaktadır.İlk insandan bu yana devrederek gelen, bir refleks davranış şeklidir. Ortaya çıkış şeklinin doğada korumasız olan ilk insanların, vahşi bir hayvanı gördüğü sırada ondan korkması ile gelişim gösterdiğine inanılmaktadır. Günümüzde stres…

Uçak Korkusu

Uçak Korkusu

Uçak Korkusu İlk defa bir uçak yolculuğu söz konusu olduğunda, nasıl bir duygu yaşanacağı kestirilemediği için; kişide bir miktar kontrol edilebilir düzeyde korku yaşanabilir. Fakat uçağa binme ile ilgili oluşan korku kişinin yaşam kalitesini ciddi oranda etkiliyorsa; bu durumda uçuşfobisinden bahsedilebilir.Kişide, uçağa biniş gününden günlerce önce gergin ve endişeli bir ruh hali oluşmuşsa, uçağa binişinde…

Ben Dili

Ben Dili

Etkili İletişim Sağlamak İçin;“Ben dili” İletişim nedir? Kişiler arasında, sözlü veya sözsüz mesajların aktarımıdır. İçeriğinde duygu ve düşüncelerin paylaşımı vardır. Sadece konuşarakkarşıdaki kişiyle iletişime girilmiş olunmaz. Beden dili ile yapılan ifadeler de iletişim içeriğini oluşturur. Her insan çevresi tarafından en iyi şekilde anlaşılmayı bekler. Kişinin çevresi tarafından anlaşılabilmesi, yine kendisi sayesinde olacaktır. Bireyin kendisini ifade…

Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik Sendromu

  Tükenmişlik Sendromu Nedir? Şehir hayatının yoğun çalışma temposu ile birlikte; bireylerin çalışma ortamlarında kendilerini ümitsiz bir ruh hali içerisinde, yorgun, bitkin, isteksiz, sürekli öfkeli ve işlerine yönelik aidiyet duygusu yoksunluğu içerisinde hissetmeleri tükenmişlik sendromunun işaretleri olarak ifade edebiliriz. Tükenmişlik Sendromu(burnout)üzerine çalışmaları olan Dr. Christina Maslach, tükenmişliği; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme şeklinde…

Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik “İyinin düşmanı, en iyidir”. Voltaire İyinin her zaman,daha iyisi ile alt edilebileceğini ifade eden; bu söz ile mükemmeliyetçidüşünceye de atıfta bulunuluyor.Mükemmeliyetçilik temelli düşünce yapısına sahip bireylerin; kendileri ile ilgili sürekli başarılı ve başarısız olmak adına bitmek, tükenmek bilmez bir iç savaşları vardır.Bu savaşta başarılı olmak adına mükemmeliyetçi kişi; tıpkı satranç tahtasının başında bir sonraki…

Öfke ve Öfke Kontrolü

Öfke ve Öfke Kontrolü

Öfke ve Öfke Kontrolü “Herkes öfkelenebilir. Bu kolaydır. Ne var ki; doğru insana, doğru derecede, doğru zamanda, doğru maksatla ve doğru biçimde öfkelenmek… İşte bu zordur” (ARİSTO, İ.Ö. 384-322). Yukarıdaki söz; insanoğlunun temel bir özelliği olanöfkenin çağlar boyu konuşulan bir durum olduğunu bir kez daha açıklamaktır.Öfke, kişinin engellenmesi yönünde dışarıdan gelen bir eyleme karşı oluşur….

Korkular

Korkular

Korkular “Korku, bazen ayaklarımıza kanat takar, bazen de ayaklarımızı yere çiviler.” Montaigne Yukarıdaki sözlerin sahibi, Fransız ünlü düşünür Montaigne katılmamak mümkün değil. Korkularımız bizi bazen güdüleyerek harekete geçirir. Bazen de kendimizi çaresiz hissetmemize, kendimizi sınırlayarak, hareketlerimizi kısıtlamamıza neden olurlar. Korkunun tanımı ile ilgili olarak; TDK, Türk Dil Kurumu,isim ve ruh bilimi başlığında iki şekilde tanımlamıştır.Tanım…

Mutlu Olabilmenin Yolu, Benlik Saygısından Geçer

Mutlu Olabilmenin Yolu, Benlik Saygısından Geçer

“Mutlu Olabilmenin Yolu, Benlik Saygısından Geçer” Yunus Emre bir şiirinde “Bir ben vardır bende benden içeri” demiştir. Bu ifade ile bizi biz yapan görünmez ama var olanı ifade eder.Kişinin birey olarak varoluşunu, doğasını, özelliklerinin tümü benlik olarak ifade edilir. Benlik kavramının oluşmaya başlaması çok erken dönemlere dayanır. Benlik kavaramı; bireyin çevresinden aldığı olumlu geri bildirimler…