Uygulamalar

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Bireysel Seans

Bilişsel terapinin ortaya koyduğu; zihin çalışma süreçlerini içeren “olay – algı – duygu, davranış” süreçlerinde, olumsuz temel inançlara sahip bireyler sürekli olumsuz değerlendirmeler yapmaktadırlar. Bu durum günlük yaşamda bireyin rahatsız olduğu duygu, düşünce ve davranışları yaratmaktadır. Enerji ve Meridyen terapi uygulamaları ile temel inançlara müdahale edilerek bireyin sahip olduğu olumsuz duygu, düşünce ve davranışlar üzerinde olumlu ve kalıcı dönüşüm sağlamaya yönelik bireysel seans uygulamaları yapılmaktadır.

Kurumsal Atölye Çalışmaları

Stress atölyesi çalışması ile kurumsal seminer uygulamalarıyla; Uygulama alanları; Bireylerin iş ve özel hayatlarında ulaşmak istedikleri hedeflerine ulaşabilme motivasyonun artırılması, stress yaratan duygu ve düşüncelere yönelik iç görü kazandırma ve olumlu yönde kalıcı dönüşümler yaratabilmek, topluluk önünde sunum yapabilme performansının arttırılması, iş ve özel hayatta kişiler arası ilişkilerde dengeli ve doğru iletişim için içerisinde olmaya yönelik çalışmaları kapsar.

Stres ve Öfke Yönetimi Uygulamaları

Günlük yaşamında karşılaştığı sorunlar karşısında öfke kontrolü sağlamakta güçlük çekenler, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edemediği için yoğun stress yaşayanlar, çalışma ortamının yarattığı yoğun strese maruz kalanlar (satış ve müşteri temsilcileri, çağrı merkezi çalışanları, banka çalışanları vb.) orta ve üst düzey yöneticiler ve iş stresli olan gruplar, insan kaynakları çalışanları ve yöneticiler.