Uygulamalar

Bireysel Seans

Bilişsel terapinin ortaya koyduğu; zihin çalışma süreçlerini içeren “olay – algı – duygu, davranış” süreçlerinde, olumsuz temel inançlara sahip bireyler sürekli olumsuz değerlendirmeler yapmaktadırlar. Bu durum günlük yaşamda bireyin rahatsız olduğu duygu, düşünce ve davranışları yaratmaktadır. Enerji ve Meridyen terapi uygulamaları ile temel inançlara müdahale edilerek bireyin sahip olduğu olumsuz duygu, düşünce ve davranışlar üzerinde olumlu ve kalıcı dönüşüm sağlamaya yönelik bireysel seans uygulamaları yapılmaktadır.