Uygulamalar

Grup Çalışmaları

Kurum içerisinde yer alan ekip üyelerine yönelik grup çalışmalarını içerir. Bireylerin iş ve özel hayatlarında ulaşmak istedikleri hedeflerine ulaşabilme motivasyonun artırılması, stress yaratan duygu ve düşüncelere yönelik iç görü kazandırma ve olumlu yönde kalıcı dönüşümler yaratabilmek, topluluk önünde sunum yapabilme performansının arttırılması, iş ve özel hayatta kişiler arası ilişkilerde dengeli ve doğru iletişim için içerisinde olmaya yönelik çalışmaları kapsar.