Uygulamalar

Bu atölyede bulacağınız cevaplar;

Stres nedir?toplanti
Etki kaynakları nelerdir?
Stresin bedenimizdeki etkileri ve sonuçları
Stresin olumlu ve olumsuz yönleri
Stres kaynakları ve stres yaratan olayların özellikleri
Bilişsel çarpıtmalar nelerdir?
Temel ve ara inançlarımızın farkında olmak
Kişisel bilişsel çarpıtmalarımızın tespitini öğrenmek
Travmatik olaylar
İçsel Çatışmalar
Savaş / kaç tepkilerini öğrenmek; Ne ile savaşıyoruz, nelerden kaçıyoruz?
Stres ve öfkeye neden olan temel sorunların tespiti veya geçmiş yaşanmış olaylar üzerine çalışma
Rahatlama ve gevşeme egzersizleri Nefes alma

Stres Atölyesi

Stress atölyesi çalışma hedef ve içerikleri;

stressBireylerin kişisel hedeflerine ulaşma motivasyonlarını artırmak varsa bu yöndeki bilişsel engellemeleri kaldırmak.

İnsan ilişkilerinde dengeli ve doğru iletişim kurmayı engelleyen bilişsel engellemeleri ortadan kaldırmak.

İş ortamı gereği stress altında olan çalışanların maruz kaldığı zorlukların üstesinden gelebilmelerine yönelik çalışmalar ve öfke kontrolünü sağlamakta zorlanan öfke patlamaları yaşayan bireylere yönelik içerik çalışmalarını kapsamaktadır.

Kişisel Hedeflere Ulaşmak ve İnsan İlişkilerinde Dengeli, Doğru İletişim

Bireylerin iş ve özel hayatlarında ulaşmak istedikleri hedeflerine ulaşabilme motivasyonun artırılması, stress yaratan duygu ve düşüncelere yönelik iç görü kazandırma ve olumlu yönde kalıcı dönüşümler yaratabilmek, topluluk önünde sunum yapabilme performansının arttırılması, iş ve özel hayatta kişiler arası ilişkilerde dengeli ve doğru iletişim tarzlarının kazandırılmasını sağlamaya yöneliktir.

Stres ve Öfke Yönetimi Uygulamaları

Günlük yaşamında karşılaştığı sorunlar karşısında öfke kontrolü sağlamakta güçlük çekenler, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edemediği için yoğun stress yaşayanlar, çalışma ortamının yarattığı yoğun strese maruz kalanlar (satış ve müşteri temsilcileri, çağrı merkezi çalışanları, banka çalışanları vb.) orta ve üst düzey yöneticiler ve iş stresli olan gruplar, insan kaynakları çalışanları ve yöneticiler.