Motivasyon

Motivasyon

Motivasyon nedir? Sorusuna verilecek en güzel cevap “harekete geçme arzusu” diyebiliriz. Motivasyon;davranışları güdüleyen bir güçtür. Bireyi hedefine yönelten harekete geçmesi adına enerji ve yön veren bir süreçtir. Bir ihtiyacın karşılanması adına bir hedefe yönelim olduğunda; ihtiyacın karşılanmasına bağlı olarak davranışı sürdürme ya da sürdürmeme kararı alınır. Tüm bunlar;Motivasyon içeriğini oluşturmaktadır.
Motivasyon, içeriğini oluşturan üç temel faktör bulunmaktadır.
– Bireyin bir davranışta bulunmasını sağlama
– Davranışını yönlendirme ve sürdürmesi?
– Davranışı gerçekleştirmekten dolayı yaşanan tatmin ve mutluluk duyulması
Motivasyon, içsel veya dışsal bir etken ile oluşan ihtiyacı gidermek adına gerekli davranışı göstermeyi sağlayan güçtür. Oluşumunda etkisi olan içsel ve dışsal etkenler ise;

İçsel etkenler: Kişisel hedefler (kariyer, akademik başarı v.b.), biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar (özgüven, risk alma, kaygı ile başetme), ilgi duyulan alanlar gibi kişisel faktörlerdir.
Dışsal etkenler: Sosyal etkenler olarak çevre ve ailenin beklentileri, karşılaşılan ödül ve ceza sistemleri, akademik ortam, etkileşim içinde bulunulan sosyal çevrenin eğilimlerini içeren çevresel faktörlerdir.
Motivasyonun Önemi: Motivasyon, bireyin yaşamında iki alandaönemlidir. Kişinin hayatta kalmasını ve kişisel başarılarını sağlar. Kişilerin ihtiyaçları ile ortaya çıkar. Bireyin motive olabilmesi için bir gereksinimi ve onu karşılama isteğinin oluşması gerekir.
Öğrenme üzerinde oldukça etkilidir. Öğrenme Motivasyonu yüksek olan kişiler merak ve ilgili ile yaklaştıkları öğrenme etkinliklerini, anlamlı buldukları için daha çabuk öğrenerek üst düzeyde yarar sağlarlar. Motivasyon eksikliği olan bireylerde ise öğrenme faaliyetlerinde uzaklaşma ve farklı alanlara yönelme görülür.
Motivasyonunuzun düşük olduğunu düşünüyorsanız; kendinize soracağımız sorular:
– Benim hedeflerim neler? Bu hedeflere ulaşmak neden önemli?
– Hedeflerimi gerçekleştirmek adına bana engel olan unsurlar neler?
– Motive olduğum zamanlarda, Motivasyonu mu nasıl sağlıyordum?
Motivasyonu Yükseltmek için Öneriler:
– Kişisel yaşam gerçeğine uygun ve kolay ulaşılabilir temel bir hedef belirlemek.Seçilen hedefadım, adım ilerlenebilecek;kısa sürede gerçekleşecek özellikte olmalıdır. Bu şekilde başlangıç, daha kolay bir başarı sağlar. Küçük hedeflerde sağlanan başarılar, daha büyük hedeflere ulaşmak adına ilham kaynağı olur.
– Önemli olan hedefe ulaşmak adına yapılan başlangıçtır. Başlandıktan sonra süreç içerisinde gerekli düzeltmeler yapılarak daha iyiye ulaşılır. Sıkıcı ve zor gelen işleri kendimizi en iyi hissettiğiniz enerjimizin yüksek olduğu zamanlarda yapmak o işin çok kolay üstesinden gelmemizi sağlar.
– Ulaşmak istenen hedefin hayalini kurulması önemli bir ayrıntıdır.Gerçek bir yaşantı gibi zihinde canlandırılması, Motivasyon artışı sağlayacaktır.
– İdealize edilen beklentiler, çevrenin beklentileri baskı kaynağı halini alabilir. Yüksek beklentiler içerisinde olmak yadaçevredekilerin beklentilerini karşılamaya çalışmak motivasyonu düşüren olumsuz bir durumdur. Bu tip hedeflerden kaçınmak gerekir.
– Ulaşmak istenen hedefe yönelik yol almak gerekir. Kişisel ilginin yoğun olduğu konulara yönelik hedefler belirlendiğinde,motive olmak daha kolay olur.
– Herşeyin, mükemmellik içerisinde gerçekleşmesini beklemeden harekete geçmek önemlidir. Sadece hedef odaklı, başarıya odaklanarak hareket etmek gerekir.
– Başarmak için; sonraki adımları belirlenmiş, hesaplanmış bir “akılcı risk” planı gerekir. Sonrasında harekete geçildiğinde süreç içerisinde başarı olduğu gibi başarısızlıklar da olabilir. Deneyimlerden ders çıkartarak öğrenmek önemli bir erdemdir. Yaşanacak herhangi bir olumsuzluğa rağmen tekrardan yola çıkıp devam edebilmek başarıyı getirecektir.
– Başarmak adına çıktığınız yolda; yaşayabileceğiniz olumsuzluklara takılmadan, hedefe yönelik hareket etmek önemlidir. Elde edilen ufak başarıları önemsemek, hedefe ulaşılacak yolun oluşmasını sağlayacağını unutmamak gerekir.
– Elde ettiğiniz başarılarınız, kendinizi ödüllendirmek adına önemli bir nedendir. Motivasyonu bu şekilde sürekli yükseltecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir