Mutlu Olabilmenin Yolu, Benlik Saygısından Geçer

“Mutlu Olabilmenin Yolu, Benlik Saygısından Geçer”

Yunus Emre bir şiirinde “Bir ben vardır bende benden içeri” demiştir. Bu ifade ile bizi biz yapan görünmez ama var olanı ifade eder.Kişinin birey olarak varoluşunu, doğasını, özelliklerinin tümü benlik olarak ifade edilir. Benlik kavramının oluşmaya başlaması çok erken dönemlere dayanır. Benlik kavaramı; bireyin çevresinden aldığı olumlu geri bildirimler ile beslenerek gelişir. Benlik sürekli olarak kişinin kendisi ve çevresi ile etkileşim halindendir. Bireyin kendisi ile ilgili algılarını içermektedir.Benlik gelişimi bireyin yaşamı boyunca devam eden etkin bir süreçtir.

Benlik bireyde neyi ifade eder?

Bireyin sahip olduğu benlik kavramını tanımlayabilmesi için kendisine bazı sorular sorması ve bu sorulara samimi yanıtlar vermesi gerekir.Ben neyim? Kendimi nasıl buluyorum? Çirkin, güzel, akıllı, akılsız, yakışıklı, yetenekli, sıkıcı, konuşkan gibi. Amaç ve hedefiniz nedir? Kendinize ne değer biçiyor, kendinizi nasıl görmek istiyorsunuz? Toplumsal statü, rol ve saygınlığınızı nasıl görüyorsunuz? Ne yapabilirim? Neleri iyi yaparsınız? İyi futbol oynarım, çok fazla kitap okurum, insanlar benimle iyi vakit geçirir, problemler karşısında pratik çözümler üretirim, çalışkanımdır, güven veren bir yapıya sahibim vb.. Değer yargılarınız, inançlarınız, doğru ve yanlışlarınız nelerdir? Benliğimiz ile ilgili değerlendirmelerde; sahip olduğumuz fiziksel özelliklerimiz, yetenekler, kimliğimiz, rollerimiz veya doğruluğu hemen kanıtlanamayacak soyut yönleri de içerir. Ben zekiyim, güzelim, çirkinim, sevilmiyorum, beceriksizim, değersizim gibi.. Kısaca benlik kendimizle ilgili her şeyi kapsar. Zihnimizde kendimizle ilgili nasıl bir benlik algısı yaratırsak, seçimlerimiz, ilişkilerimiz, davranışlarımız, mutluluk veya mutsuzluk tüm seçimlerimiz buna göre şekillenir. Benliğimiz sürekli bir değişim halinde olması sebebiyle günden güne değişebilir.

Benlik nelerden oluşur?

Birey olarak sahip olduğumuz eşyalar benliğinizin bir parçası değildir. Benlik, varlığımızla ile ilgili duygularımız ve tutumlarımızı içerir. Nesneler veya kişiler bağımsız varlıklardır. Ancak onlarla birey olarak ilişki kurabiliriz.

Gerçek Benlik ve İdeal Benlik nedir?

Gerçek Benlik; Bireyin kendisine yönelik doğru şekilde algılamalarıdır. Sahip olduğu yeteneklerin bilişsel ve fiziksel özelliklerin tam olarak farkında olmasıdır. Ben kimim? Ben neyim? Ben ne yapabilirim? sorularına verilen cevaplar gerçek benliği ifade eder.İdeal Benlik; Olmak istenen, hedeflenen, istek ve arzularıdır. Birey bu hedeflerine ulaştığında kendini iyi hissedecektir. Bireyin kendisini en iyi hissedeceği gerçekleştirme arayışında oldukları ise ideal benliği oluşturur. Bu arayışa yönelik sorular ise; Benim için neler değerlidir? Hayattan ne bekliyorum? Hayatta ne istiyorum? Sorularına verilen cevaplar ideal benliktir. Bireyin mutlu olabilmesi için ideal benlik ile gerçek benliği arasında büyük bir uçurum olmaması gereklidir. Gerçek benlik ve İdeal benlik tutumları arasında denge ve uyum aranır.

Benlik saygısı ve etki alanları nelerdir?

Benlik saygısı, zorluklarla başa çıkabilme, mutlu ve doyumlu bir yaşam için gereklidir.
Kişi sahip olduğu benlik algısının sonucu olarak, kendisine yönelik benlik saygısı geliştirir.
Benlik saygısı, kişinin kendisi ile ilgili, olumlu ve olumsuz tutumudur. Kişinin kendine yönelik analizi sonucunda oluşan çıkarsamalar ile birlikte oluşan yargı, kişinin benlik saygısının düzeyi konusunda belirleyici faktör olmaktadır. Benlik saygısı, kişinin kendi benlik kavramına ilişkin vardığı değerlilik yargısıdır.
Benlik saygısı etkisi ise; kişinin düşünceleri, ifadeleri, ilişkileri ve seçimleri ile tüm davranışlarını etkileyen soyut bir özelliktir. Bireyin yaşam serüvenin de bulunduğu noktayı belirleyen bir unsurdur. Benlik saygısı yüksek olan bireylerin zorluklar karşısında ayakta kalabilmek ve mücadele edebilmektedirler. Akademik, iş, özel hayatlarında iç motivasyonları yüksek başarı odaklı bireyler oldukları çalışmalarda tespit edilmiştir. Benlik saygısı kendimizi saygın ve değerli hissetmemizi sağlar. İç huzur ve ahenk için gereklidir. Birey olarak mutlu olabilmemiz için önemli bir etkendir.

Düşük Benlik Saygısı= Kişinin Kendini Küçümsemesi

Düşük benlik saygısı ile birlikte kişilerde bilişsel çarpıtmalara yol açan genellemeler bilinçte yer etmiştir. Bu genellemeler ile sosyal çevresindekilerin davranışlarını,konuşmalarını değerlendirir. Bilişsel çarpıtmalara dayalı genellemeler ile yapılan yanlış değerlendirmeler dolayıkişi de duygusal kırılmalar yaşanır.Düşük benlik saygısını bireye sık, sık yaşattığı olumsuz duygular ise; Kaygı, Suçluluk Duygusu, Mahçup olma, İncinme, Sağlıksız Öfke duygularıdır.
Düşük benlik saygısı kişiye sürekli bir hedefe ulaşma ve ulaştığı noktada mutlu olamama hissini de yaşatır. Bu durumda birey, ulaştığıve bulunduğu yerlerden mutlu olmaz. Sürekli beklentilerimizin karşılanmadığını hisseder. Kendisini çoğunlukla değersiz bulur kendisine ve diğer insanlara karşı nefret hisseder.

Düşük Benlik Saygısı = Kişinin Kendini Küçümsemesi Etki Alanları?

Sosyal çevre ile olan tüm ilişkilerde kişi üzerinde olumsuz etkisi vardır.Bireyin diğer insanları yeterli görürken, kendisini yetersiz hissetmesine neden olur. Sürekli yeterli gördüğü kişilerin görüşlerini, doğru veya yanlış değerlendirmesine tabi tutmadan kendine rehber edinip, kendi fikirlerini önemsemez. Çevresinden sürekli ilgi bekler, bu ilgiyi alabilmek adına diğer kişileri olduğundan yüceltir. Bulunduğu sosyal ortamlarda kendisini mahcup hissedip onaylanmadığını ve sevilmediğini hisseder. Memnun etmek adına sürekli çaba içerisine girerek, kendi arzularını öteler. Bu durumda kaygılı bir ruh hali yaratacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir