Uçak Korkusu

Uçak Korkusu
İlk defa bir uçak yolculuğu söz konusu olduğunda, nasıl bir duygu yaşanacağı kestirilemediği için; kişide bir miktar kontrol edilebilir düzeyde korku yaşanabilir. Fakat uçağa binme ile ilgili oluşan korku kişinin yaşam kalitesini ciddi oranda etkiliyorsa; bu durumda uçuşfobisinden bahsedilebilir.Kişide, uçağa biniş gününden günlerce önce gergin ve endişeli bir ruh hali oluşmuşsa, uçağa binişinde aşırı tedirginlik varsa;uçuşfobisinin belirtileri olarak değerlendirilir. Kişinin yaşadığı korkuya; terleme, nabız atışlarında artış, kalbin hızlı atması, göğüste sıkışma, sürekli tetikte olma hali gibi bazı fiziksel tepkilerde eşlik edebilir. Tüm bu olumsuz duygulanımlarartış göstererek uçakla ilgili her şeyi kapsayan yoğun bir endişe durumuna doğru ilerleyebilir. Bazen de uçak içerisinde bir panik yaşanması ve hemen uçaktan aşağı inerek rahatlama arzusu şeklinde yaşanabilir. Fobilerin genel bir özelliği olarak, korku duyulan eylemlere yönelik kaçınma ve ertelemelere neden olmaktadır. Bundan dolayı uçuş fobisi olan kişide;uçağa binmeye yöneliksürekli bir kaçınma davranışı içerisinde olacaktır.
Uçuş fobisi, toplumun her kesiminden bireylerde görülebilir. Genel olarak görülme sıklığı ise, kişilik özellikleri içerisinde; mükemmeliyetçi, titiz, kontrolcü yapıdaözellikleresahip kişilerde daha yaygın olarak görülmektedir.

Uçak Korkusunun Nedeni?
Uçuş fobisinin oluşmasına, birçok etken sebep olabilmektedir. İçinde bulunulan uçağın düşme riski atlatması ile oluşmuş olabilir. Fobi yaşayan bireyin kapalı bir ortamda kalmaya yönelik aşırı değer verilmiş bir korkusu bulunabilir. Kişinin çocukluk döneminde maruz kaldığı olumsuzyaşam deneyimleri etken olabilir. Bazen de uçağın; zihinde bazı olumsuz yaşam deneyimleri ile çarpıtılarak ilişkilendirilmesifobi oluşumuna katkı sağlayan nedenler olarak sayılabilir.

Uçak Korkusunu Nasıl Yenebilirim?
Fobinin yaşattığı olumsuz duyguların üstesinden gelinememesi; sakinleşme sağlanamaması, bedenin otonom olarak verdiği tepkilerin kontrol edilememesi yaşanabilmektedir. Tüm bunlar;geçmişte yaşanılmış ve çözüme kavuşturulamamış yaşam deneyimlerinden kaynaklanmaktadır. Ortaya çıkan tepkiler kişinin bu konuda çözüm bulması adına bedenin bireye gönderdiği bir mesajdır.
Uygulamasını yaptığımız; “EFT” ve “TAT” enerji terapisi ile fobilerin oluşumuna neden olan zihindeki olumsuz kayıtlar, yeniden doğru bir şekilde kodlanmaktadır. Uygulanan terapi ile fobilerden kurtulmak adına çok hızlı ve başarılı bir sonuç alınmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir